Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

8071 0f50 380
m.halber
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viarzzkropka rzzkropka
2298 d2d3 380
Reposted fromretro-girl retro-girl viadobby dobby
0210 8138 380
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viadobby dobby
3092 4ad6 380
Reposted fromjdeg jdeg viadobby dobby
0873 209e 380
Reposted fromdreamadream dreamadream
4481 887b 380
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viadobby dobby
3021 c181 380

M. Hłasko

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadobby dobby
Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
7290 0f61 380
6080 5a62 380
Reposted fromtosiaa tosiaa viahelenburns helenburns
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viadreamadream dreamadream

October 23 2017

0833 512e 380
Reposted fromdandelion-head dandelion-head viabridal bridal
6055 45e6 380
Reposted fromlubje lubje viadancingwithaghost dancingwithaghost
9215 17ca 380
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl