Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Do zakochanej nieszczęśliwie - Wisława Szymborska

Znam ludzi, którym w sercach zgasło, 
lecz mówią: ciepło nam i jasno, 
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viahimerra himerra
2732 0b2f 380
Reposted fromhole-love hole-love viadeser deser
za dużo pan myśli i się potem panu miesza.
— 12 gniewnych ludzi
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viazielono zielono
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
6535 b5f5 380
Reposted frompulperybka pulperybka viairmelin irmelin
5898 f868 380
Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaJosette Josette
9819 0b06 380
Reposted fromkitana kitana vialily931 lily931
5947 0b08 380
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessclew messclew
5931 4672 380
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessclew messclew
5891 e2b2 380
<3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamessclew messclew
9149 6ab2 380
Reposted fromwronia wronia viamentispenetralia mentispenetralia
PROŚBA Zrób coś, abym rozebrać się mogła jeszcze bardziej Ostatni listek wstydu już dawno odrzuciłam I najcieńsze wspomnienie sukienki także zmyłam I choć kogoś nagiego bardziej ode mnie nagiej Na pewno mieć nie mogłeś, zrób coś, bym uwierzyła Zrób coś, abym otworzyć się mogła jeszcze bardziej Już w ostatni por skóry tak dawno mi wniknąłeś, Że nie wierzę, iż kiedyś jeszcze nie być tam mogłeś I choć nie wierzę, by mógł być ktoś bardziej otwarty Dla Ciebie niż ja jestem, zrób coś, otwórz mnie, rozbierz
— Rafał Wojaczek
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viaholdmy holdmy
6265 f1d6 380
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viaholdmy holdmy
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viacharlottea charlottea
I jeszcze mam teraz Ciebie - nie wolno mi umrzeć, bo byś płakała
— Jacek Podsiadło "Być może nalezało mówić"
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacharlottea charlottea
Kochać się z tobą tak, jakbym miał cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś zlutował nas w jeden stop.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromgdybam gdybam viacharlottea charlottea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl