Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

Jest na świecie tyle pięknych rzeczy a ty się martwisz, że zimno, że nie posprzątane
— mama, jak zawsze najmądrzej
1488 ee73 380
Reposted fromsoupdujour soupdujour viairmelin irmelin
4016 eb7f 380
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viairmelin irmelin
A serca - tak ich mało, a usta - tyle ich
— K. K. Baczyński
Reposted fromsoviolently soviolently viastarryeyed starryeyed
Jestem silną kobietą. Ale nie jest to kwestia predyspozycji osobowościowych ani kwestia wyboru, raczej życiowych doświadczeń. Urodziłam się delikatna i krucha. To życie ukształtowało mnie na twardą kobietę. Nadal z mojego wnętrza wylewa się wrażliwość i chłonę każdą komórką piękno tego świata, wzruszając się tysiąc razy na minutę, ale wiem, że jest to zaleta, a nie wada.
Wiem też, że zawsze dam sobie radę w życiu. Czasem szybko pogodzę się z tym co mnie spotkało, a innym razem zajmie mi to dużo więcej czasu. Czasami przyjmę życiowe lekcje z pokorą, a czasem będę zbuntowana do granic możliwości. Ale wcześniej czy później - poradzę sobie. Trudności nie da się uniknąć. Jednak myślę, że najważniejsze jest żyć tak, żeby zawsze można było sobie powiedzieć:
"Dałaś radę i zrobiłaś wszystko, co mogłaś, możesz być z siebie dumna".
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viadobby dobby
7794 b883 380
Reposted fromSzczurek Szczurek viadobby dobby
4199 b8ad 380
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viadobby dobby
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadobby dobby
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viadobby dobby
2177 6f90 380
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
3833 6160 380
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
0322 f24f 380
Reposted fromsosna sosna viadancingwithaghost dancingwithaghost
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viadobby dobby
8160 b8ba 380
3650 8d78 380
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl